Vi har årligen ca 50st dov i varierande storlekar allt från kalvar till kapitala hjortar, och ca 60st mufflonlamm till försäljning, Alla djur är avmaskade och märkta med indevidnummer vid leverans. Våra hägn har A-status gällande TB.