Vi har årligen ca 50st dov i varierande storlekar allt från kalvar till kapitala hjortar, och ca 50st mufflonlamm till försäljning, Våra hägn har A-status gällande TB.