English version
  Vädret  hos oss

Dovhjort

 

Dovhjort (dama dama på latin)

Dovhjoren härstammar från mindre Asien. Inplanterade på Öland under 1500 - talet. Finns i vilda stammar i södra Sverige. Levande vikt hind ca 60 kg. Levande vikt hjort ca 100 - 130 kg. Fejade horn från mitten av augusti till mitten av april. Max hornutveckling vid ca 7 års ålder.